Warunki i zasady dotyczące peruk

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.diana-lis-hair.com.pl, prowadzony jest przez firmę Peruki naturalne DianaLisHair, Diana Mikrut NIP 886-265-15-50, Regon 522072219, z siedzibą w Lubnie przy ul. Bolesława Sztukowskiego 19A.
 2. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem – korzystanie ze strony i robienie zakupów w Sklepie internetowym www.diana-lis-hair.com.pl oznacza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i ich pełną akceptację.
 3. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie jako Gość (bez rejestracji) lub jako Klient (po dokonaniu rejestracji).
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. DianaLisHair może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DianaLisHair.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DianaLisHair.
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 9:00 – 16:00.
 10. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.peruka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 13. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.diana-lis-hair.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 14. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 15. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 16. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 17. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, który stanowi nierozłączną część złożenia zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 18. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rokoko s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 19. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z biurem firmy. Za poprawność danych adresowych odpowiada klient.

 Zamówienia

Wszystkie zamówienia należy składać online za pośrednictwem tej strony internetowej.

Kiedy składasz zamówienie na produkt, który chcesz zakupić za podaną cenę widoczną na stronie diana-Lis-hair.com.pl wyrażasz zgodę na poniższe warunki.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy twoje zamówienie. Te potwierdzenia e-mailowe są generowane automatycznie, dzięki czemu masz potwierdzenie szczegółów zamówienia. Jeżeli zamówiłeś produkt dostępny na stanie i szczegóły zamówienia są prawidłowe, otrzymasz wiadomość e-mail po nadaniu przesyłki.  Jeśli natomiast produkt był zamawiany na zamówienie powiadomimy Cię również e-mailem o przyjęciu realizacji twojego zamówienia. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia trwa od 3-4 tygodnie w przypadku peruk typu lace front, natomiast peruki w pełni szyte ręcznie full lace od 5-8 tygodnie. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować ścisłych ram czasowych realizacji zamówienia, dokładamy jednak wszelkich starań, aby ten proces był jak najszybszy.

Możemy anulować zamówienie, jeśli jest to uzasadnione oraz zmienić lub przerwać dostępność produktów w dowolnym momencie, według własnego uznania.  Jeśli zamówienie zostanie anulowane, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, a wszelkie płatności dokonane za produkt zostaną zwrócone w całości.  Nie ma to wpływu na Twoje Prawa Ustawowe. Wszystkie nowe zamówienia traktowane są oddzielnie i każde traktowane jest indywidualnie.

Zamówienia do realizacji są realizowane po dokonaniu pełnej opłaty za produkt. Po akceptacji zamówienia i w trakcie jego realizacji nie jesteśmy w stanie dokonywać żadnych zmian dotyczących produktu, dlatego prosimy, aby wszystkie dodatkowe informacje zostały ustalone przed złożeniem zamówienia.

Cena

Wszystkie ceny podane na naszej stronie są w walucie polskiej (złoty). W przypadku płatności w innej walucie prosimy o skorzystanie z płatności Paypal, platforma płatnicza przeliczy walutę w odniesieniu przeliczenia jej według kursu obowiązywania na tej platformie w danym dniu.

Staramy się, aby ceny na naszej stronie były dokładne, ale mogą wystąpić błędy.  Jeśli odkryjemy błąd w wycenie produktu w Twoim zamówieniu, poinformujemy Cię tak szybko, jak to możliwe, korzystając z adresu e-mail, który nam podałeś.  Będziesz mieć możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub anulowania go.  Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, zamówienie zostanie anulowane.  Jeśli zamówienie zostanie anulowane z naszej strony, wszelkie płatności dokonane za produkt zostaną zwrócone w całości.

O kosztach dostawy zostaniesz automatycznie powiadomiony przed dokonaniem płatności.

Zapłata

Płatności należy dokonać w momencie składania zamówienia.

Wszystkie płatności należy dokonywać za pośrednictwem metod płatności online.

Oba akceptują wszystkie główne karty kredytowe, debetowe, Paypal, Tpay i

zapewniają 100% ochronę przed nieautoryzowanymi płatnościami. Wszelkie opłaty pobierane przez bramki płatności Paypal oraz Tpay ponosi kupujący, i nie są one zwracane w przypadku zwrotów. https://tiny.pl/whkd8

 Dostępność produktu

Zawsze staramy się, aby nasze stany magazynowe były jak najbardziej aktualne, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie produkty będą zawsze dostępne.  Jeśli nie możemy dostarczyć zamówionego produktu, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem, a my zwrócimy lub ponownie zasilimy Twoje konto kwotą pobraną przez nas.

 Dostawa

Zarządzamy naszymi dostawami za pomocą kuriera z możliwością śledzenia przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia wielu przesyłek, bez naliczania dodatkowych kosztów.

Wszystkie nasze produkty wysyłane są za pośrednictwem usługi kurierskiej.  W przypadku odmowy lub nieodebrania paczki i zwrotu do nas istnieją dwie możliwości.  Przesyłka może zostać wysłana ponownie po opłaceniu dodatkowych kosztów wysyłki lub zostanie dokonany zwrot pieniędzy, pomniejszony o wszelkie koszty pierwotnej wysyłki, zwrotu oraz opłat naliczanych bramki płatnicze Paypal oraz Tpay.

Podane terminy dostawy mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie są gwarantowane.  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia kurierów/poczty.  Jeśli jednak Twoje zamówienie nie dotrze w oczekiwanym terminie po naszym powiadomieniu o wysyłce, skontaktuj się z nami, a my postaramy się zlokalizować Twoją przesyłkę.

Dostawy na terenie Polski

Dostawy zazwyczaj trwają od 1-2 dni roboczych od momentu wysyłki.

Dostawy eksportowe

Każda osoba kupująca nasze produkty spoza Unii Europejskiej jest importerem i jest odpowiedzialna za wszystkie podatki i/lub opłaty cła specjalnego od wszystkich zamówionych produktów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub odprawę celną. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie paczki poza terytorium Unii Europejskiej.

Zwroty

𝑫𝒊𝒂𝒏𝒂𝑳𝒊𝒔𝑯𝒂𝒊𝒓 to bezpieczne zakupy bez wychodzenia z domu.

Na zwrot masz 14 dni

Jeżeli chcesz zwrócić produkt:

Pamiętaj, aby zamówiony towar nie nosił śladów użytkowania, zapachów perfum, nikotyny lub inne, posiadał komplet metek. Przede wszystkim siateczka lace nie może być

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że przedmiot jest odpowiednio zapakowany i zwrócony.  Jesteś odpowiedzialny za przedmiot, dopóki nie zostanie odebrany.  Uwaga: sugerujemy usługę Ubezpieczenia paczki z wymaganym podpisem przy odbiorze. w przypadku zwrotów dla Twojej ochrony.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu przedmiotu skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić nasze ustalenia i zorganizować zwrot pieniędzy lub w stosownych przypadkach, zamówić wymianę.

Staramy się, aby ta procedura była jak najprostsza.  Zajmiemy się wszystkimi zwrotami tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe i dołożymy wszelkich starań, aby proces był dla Ciebie jak najbardziej bezstresowy.

Adres do wysyłki zwrotnej Peruki naturalne DianaLisHair ul. Bolesława Sztukowskiego 19A.

Prosimy nie dokonywać wielokrotnych zakupów w celu wybrania jednej peruki i zwrotu reszty. Zwrócimy pieniądze tylko za pierwszy zwrot, wszelkie kolejne zwroty z wielokrotnego zamówienia będą objęte wymianą.  Jeśli nie masz pewności co do zakupu, korzystniejsze będzie dla Ciebie skontaktowanie się z nami. Przy zwrotach koszty wysyłki i koszty transakcji Pay Pal , T pay ponosi kupujący.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Peruki w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
   2. Rękojmia nie rozciąga się na wady Peruki, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Usługodawca/Sprzedający ujawnił w opisie Peruki.
   3. Zawiadomienia o niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dianalishair@yahoo.com lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Sztukowskiego 19/A, 59 -300 Lubin. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Peruki z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
   5. W przypadku Peruki objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
   6. W każdym przypadku gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy Klient używa Peruki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub instrukcją w tym dokonuje w sposób nienależyty lub nieodpowiedni stylizacji lub koloryzacji Peruki.
   7. Jeżeli peruka ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Peruki wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   8. Ograniczenie wskazane w pkt. 9.1.6. nie ma zastosowania, jeżeli Peruki był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Peruki na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
   9. Konsument może żądać usunięcia wady Peruki na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Peruki do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
   11. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Peruki z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
      1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z perukami oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego z perukami Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dianalishair@yahoo.com lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Sztukowskiego 19/A, 59-300 Lubin.
      2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
      3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
      4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

     

 

Zasady Ogólne

Możemy zmienić lub wycofać dowolną ofertę na naszej strony internetowej lub możemy odmówić Ci dostępu do strony internetowej w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za konieczne.

Możemy również wypowiedzieć niniejszą Umowę i natychmiast usunąć, anulować lub zawiesić dostęp do naszej witryny i korzystanie z niej w przypadku naruszenia warunków umowy.

W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, według naszego uznania taka część będzie interpretowana tak dalece, jak to możliwe, aby odzwierciedlać intencje stron, a pozostała część postanowień pozostanie w pełnej mocy.

Niniejsze Warunki stanowią pełną umowę między Tobą a nami i mogą zostać zmienione wyłącznie na piśmie.  Obowiązują one z wyłączeniem wszelkich innych proponowanych warunków umowy.

Korzystanie z naszej witryny i niniejsze warunki podlegają prawu Europejskiemu.

Nasze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.  Powinieneś regularnie sprawdzać warunki i politykę prywatności pod kątem wszelkich aktualizacji i/lub poprawek.

Pamiętaj, że masz prawo do anulowania zamówienia w ciągu 14 dni zgodnie z Regulaminem sprzedaży na odległość.

ZADOWOLENIE KLIENTA I OBSŁUGA JEST PRIORYTETEM DLA FIRMY DianaLisHair ZAWSZE STARAMY SIĘ POMOC, W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, NAPISZ DO NAS dianalishair@yahoo.com